Što je energetski pregled velikih poduzeća

 

Energetski pregled obuhvaća analizu tehničkih i energetskih svojstava građevina i analizu svih tehničkih i procesnih sustava (sustavi proizvodnje, transformacije, distribucije i potrošnje energije / vode / sirovina) koji troše energiju i vodu kako bi se definirala učinkovitost.

Na temelju analize prikupljenih podataka definiraju se energetski potrošni centri, definiraju se određene energetske, tehničke, ekološke i ekonomski opravdane mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Energetski pregled uključuje:

 • energetski pregled povezanih i ovisnih društava velikih poduzeća,
 • energetske preglede zgrada u skladu s propisom kojim se određuju energetski pregled zgrada i energetsko certificiranje,
 • analizu transporta ukoliko poduzeće koristi 50 ili više registriranih vozila ili ukoliko je snaga svih registriranih vozila u vlasništvu firme veća od 3000 kW.

Izrada energetskog pregleda i potrebna dokumentacija

Za izradu energetskog pregleda odgovorna je ona osoba koja je ovlaštena za zastupanje velikog poduzeća. Ona je dužna na zahtjev ovlaštene osobe osigurati sve podatke i dokumentaciju potrebne za provedbu pregleda:

 1. podatke o potrošnji svih oblika energije i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine, putem računa od opskrbljivača ili na drugi način dogovoren s ovlaštenom osobom,
 2. tehničku dokumentaciju građevina i postrojenja koje koristi veliko poduzeće i koje je predmet energetskog pregleda u svom poslovanju,
 3. izvješća o prethodno provedenim energetskim pregledima i energetskim pregledima zgrada koje veliko poduzeće koristi i/ili ima u vlasništvu,
 4. izvješća o redovitim pregledima i servisima strojeva i drugih tehničkih sustava kojima se služi u poslovnim procesima velikog poduzeća,
 5. slobodan pristup svim dijelovima građevina i tehničkih sustava uz uvažavanje sigurnosnih uvjeta propisanih posebnim zakonom iz područja zaštite na radu i drugim posebnim propisima,
 6. postavljanje mjernih uređaja potrebnih za provođenje mjerenja u svrhu izrade energetskog pregleda, ukoliko postavljanje takvih uređaja ne uzrokuje troškove koji su nerazmjerni koristi od takvih mjerenja,
 7. razgovor s djelatnicima velikog poduzeća u svrhu ocjene načina korištenja i gospodarenja energijom u zgradi.

Opskrbljivači energijom i vodom dužni su podatke o opskrbi kojima raspolažu, a koje zatraži odgovorna osoba, dostaviti, bez naknade u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Energetski pregled obuhvaća analizu tehničkih podataka o građevinama i svim tehničkim sustavima kojima se koristi veliko poduzeće, i to:

 1. građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite i potrošnje energije grijanih građevina,
 2. energetska svojstva sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju,
 3. energetska svojstva sustava za pripremu potrošne tople vode,
 4. energetska svojstva sustava komprimiranog zraka,
 5. energetska svojstva industrijskog sustava za proizvodnju toplinske energije,
 6. energetska svojstva industrijskog rashladnog sustava,
 7. energetska svojstva sustava potrošnje električne energije,
 8. svojstva sustava potrošnje pitke, sanitarne i tehnološke vode,
 9. energetska svojstva pojedinih grupa trošila i ostalih tehničkih sustava i
 10. mogućnostima priključenja na centralne toplinske sustave.

Osim ovih prikupljaju se i podaci o potrošnji energije/vode/sirovina, pripadajućim troškovima, industrijskim procesima, načinu održavanja te načinu vođenja i regulacije vezane uz potrošnju energije u velikom poduzeću. Na temelju svih prikupljenih podataka izrađuje se prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti velikog poduzeća. Primjenom mjera poduzeće može direktno utjecati na smanjenje potrošnje energije i energenata te ostvariti različite uštede i poboljšati svoju energetsku učinkovitost.

Podijelite!