ENERGETSKI PREGLED ZA VELIKA PODUZEĆA

Imate li…

Ukupnu aktivu veću od
130 000 000 kn?

Godišnji prihod veći od
260 000 000 kn?

Prosječan broj radnika veći
od 250 u godini?


Ako ispunjavate bilo koja DVA od ova tri uvjeta obvezni ste provoditi energetske preglede za velika poduzeća.

Velika poduzeća značajni su potrošači energije, vode i ostalih sirovina koje troše u svom svakodnevnom radu. Energetskim pregledima prikupljaju se podaci o potrošnji energenata, troškovima, načinu održavanja i slično, na temelju čega se izrađuje prijedlog opravdanih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti pojedinog velikog poduzeća. Energetski pregled uključuje i energetske preglede zgrada koje su u vlasništvu velikog poduzeća i/ili kojima se koristi veliko poduzeće izrađeni u skladu s propisom kojim se određuju energetski pregled zgrada i energetsko certificiranje, koji čine dio energetskog pregleda.

Pravilnikom o energetskom pregledu velikih poduzeća prenose se obveze iz Europske unije definirane Direktivom 2012/27/EU.

Izrada energetskog certifikata ne oslobađa veliko poduzeće od obveze energetskih pregleda.

Energetski pregled provodi se svake četiri godine. Tvrtke koje su implementirale sustav upravljanja energijom HR ISO 50 001 nisu dužne provoditi energetske preglede (sustav HR ISO 50 001 nalaže češće preglede i kontinuirano praćenje potrošnje energije).

Pošaljite upit

Što je energetski pregled velikih poduzeća?

Energetski pregled velikog poduzeća obuhvaća analizu energetskih svojstava građevina i analizu svih sustava velikog poduzeća koji troše energiju i vodu s ciljem utvrđivanja učinkovitosti.

Pogledaj više

Obaveze velikih poduzeća

Velika poduzeća dužna su provesti obvezu energetskog pregleda ili uvesti sustav upravljanja energijom po normi HRN ISO 50001 do 1. siječnja 2017. godine.

Saznaj više

Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća

Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća osnova je ove obveze, a na snagu je stupio objavom u Narodnim novinama u studenom 2016. godine. Pravilnik možete pogledati i preuzeti ovdje.

Otvori pravilnik

Novosti

Na snagu je stupio novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

U Narodnim novinama br. 87/17 izašao je novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, zajedno s novom Metodologijom provođenja energetskog pregleda zgrada 2017. Objavljeni Pravilnik i Metodologija stupili su na snagu 30. rujna 2017. godine. Prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju i Metodologiji [...]

Objavljen Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Ovim se Pravilnikom definiraju: uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu; [...]

Trebate ponudu? Pošaljite upit!

Podijelite!