Energetski pregled za velika poduzeća obveza je koju su sva velika poduzeća trebala ispuniti do 1. 1. 2017. godine. S obzirom da je rok istekao kontaktirali smo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da nam dostave trenutno stanje i kratke upute za poduzeća.

Završno izvješće o provedenom energetskom pregledu Ministarstvu je do sada dostavilo 13 velikih poduzeća. Ministarstvo je prema Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća osnovalo registar u kojem vode evidenciju o dostavljenim završnim izvješćima. Završno se izvješće dostavlja u digitalnom obliku, no dijelove završnog izvješća koji se odnose na naslovnu stranu obavljenog energetskog pregleda koja sadrži: naziv i pečat ovlaštene pravne osobe, ime i prezime imenovane osobe koja je izradila pregled, datum početka energetskog pregleda, datum završetka energetskog pregleda i zaključak s preporukama mjera za povećanje energetske učinkovitosti uključujući izračun procijenjene vrijednosti ulaganja i interne stope rentabilnosti za životni ciklus mjere energetske učinkovitosti koje se oslanjaju na dobivene, potrebno je dostaviti u izvorniku.

U digitalnom obliku dostavljaju se cijelo izvješće o provedenom energetskom pregledu formatu (PDF), skenirana ovjerena naslovnica, tablica za registar, tablica s popisom povezanih i ovisnih društava velikog poduzeća i tablica mjera povećanja energetske učinkovitosti.

Iako je rok istekao, većina velikih poduzeća je još uvijek u procesu izrade energetskih pregleda zbog čega, prema navodima Ministarstva, nadzori još nisu krenuli. Registar o obavljenim pregledima kao i registar o ovlaštenim osobama objavit će se naknadno na web stranicama Ministarstva. Iz Ministarstva navode da registar o obavljenim energetskim pregledima kao i registar o ovlaštenim osobama još nisu dostupni iz razloga što je u procesu spajanje sa sektorom energetike i prijenos njihovih podataka.

Dobili smo popis od strane Ministarstva koje su tvrtke do sad predale završno izvješće. To su:

 • Termoplin d.d. Varaždin
 • Zara Hrvatska d.o.o.
 • Zagrebačka pivovara d.o.o.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • TDR d.o.o.
 • APIS IT d.o.o.
 • OMCO Croatia d.o.o.
 • Končar-Energetski transformatori d.o.o., Zajedničko društvo Siemens AG I Končar d.d.
 • ENIKON Aerospace d.o.o.
 • HOSPIRA ZAGREB d.o.o.
 • ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
 • TRGOVINA KRK d.d.
 • Končar – Distributivni i energetski transformatori d.d., Zagreb

Datoteke za preuzimanje:

Upute za registar

Tablica za registar izvještaja

Tablica mjera povećanja energetske učinkovitosti

Podijelite!