U Narodnim novinama br. 87/17 izašao je novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, zajedno s novom Metodologijom provođenja energetskog pregleda zgrada 2017.

Objavljeni Pravilnik i Metodologija stupili su na snagu 30. rujna 2017. godine.

Prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju i Metodologiji obvezno je uključivanje izračuna potrebne specifične godišnje toplinske energije korištene za grijanje i/ili hlađenje i klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke. Također, mora se uključiti i izračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije ugljičnog dioksida.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dosadašnji pravilnik, osim dijela koji se odnosi na provedbu energetskih pregleda javne rasvjete koji ostaju u primjeni dok se ne donese zasebni propis koji će se regulirati to područje.

 

Slika – photovoltaicscyprus.com

Podijelite!