Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Ovim se Pravilnikom definiraju:

  • uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • stručna sprema i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe;
  • sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje;
  • Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu;
  • uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe;
  • obveze Nositelja Programa izobrazbe;
  • nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe;
  • uvjeti i način izdavanja Potvrde za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj, temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici;
  • evidencija fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj mogu obavljati radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora.

Izobrazba koju propisuje Pravilnik kao i certificiranje prema njemu nije obvezujuće. Svrha Pravilnika je poticanje navedene izobrazbe i usavršavanje radne snage za energetski učinkovitiju gradnju i obnovu zgrada kako bi obavljeni radovi bili kvalitetniji.

Preuzmite Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika.

Podijelite!