Obveze velikih poduzeća za energetski pregled

Velika poduzeća dužna su provesti obvezu energetskog pregleda od 1. siječnja 2017. Pravilnik, donešen još 2015. godine, obvezuje sva poduzeća koja ispunjuju dva od tri sljedeća uvjeta na redovite energetske preglede:

  • ukupna aktiva veća od 130 000 000 kn,
  • godišnji prihod veći od 260 000 000 kn,
  • prosječan broj zaposlenih tokom godine 250 ili veći.

Pravilnik nalaže obvezu energetskih pregleda kojima se utvrđuje način potrošnje energije, vode i ostalih energenata i sirovina i donosi prijedloge mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti na razini poduzeća. Važno je napomenuti da obveza provođenja energetskog pregleda za velika poduzeća i energetsko certificiranje nisu isti i jedno ne isključuje drugo. Dok se energetski certifikat odnosi na objekt – zgradu unutar koje se obavlja djelatnost, energetski pregled analizira potrošnju energije na razini cijelog poduzeća i može uključivati analizu strojeva i postrojenja koje se koriste u poduzeću te analizu transporta i voznog parka.

Ova obveza proizlazi iz Direktiva Europske unije, a pravilnik je podzakonski akt donešen na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14). Zakonom su predviđene kazne za neispunjavanje ove obveze u iznosu do 500 000 kn za pravnu osobu i 15 000 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Od obveze propisanih ovim pravilnikom izuzeta su ona poduzeća koja su implementirala sustav upravljanja energijom HR ISO 50 001. Sustav HR ISO 50 001 stroži je od Pravilnika i zahtijeva redovne energetske preglede svakih godinu dana.

Podijelite!